КАНОН ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
XII–XIII в.

РУСИЯ

1. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 165 (440). Служебен миней за април. Руски ръкопис от XII–XIII в., л. 57а –63а.
Описания:
Горский, Невоструев 1917: 55–60, № 440;
Сводный каталог 1984: 124–125, № 87;
ПС XI–XIV вв., № 104;
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 49–50, № 1; Ангелов 1958б: 197, № 8.
Издания:
Горский 1865а: 33–48; Горский 1865б: 291–296; Лавров 1930: 111–115, Теодоров-Балан 1934: 74–77;
Изследвания:
Горский 1865б: 271–272, 281–284; Лавров 1930: XXXV–XXXVII; Теодоров-Балан 1934: 77–78; Мирчева 1992: 26–28, 33–43; Мирчева 2001: 68–91, 100–107, 198–201.XIV в.;
РУСИЯ

2. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 111. Служебен миней за април. Руски ръкопис от втората половина на XIV в., л. 23б–26а.  
Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988б: 187–188, № 89; ПС XI–XIV вв., № 1061;
Издания:
Мирчева 1992: 28–33; Мирчева 2001: 217–221;
Изследвания:
Мирчева 1992: 26–28, 33–43; Мирчева 2001: 68–91, 100–107, 198–201.XVII в.;
3. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 850. Сборник със смесено съдържание. Руски ръкопис от ХVII в., л. 1071а–1074б.

Описания:
Протасьева 1973: 90–93, № 974.
Изследвания:
Карастоянов 1994: 165. XX в.

ГЪРЦИЯ
4. Атон, Хилендарски манастир, № 792 (Т. 691). Филада на Петър Хилендарец. Църковнославянски ръкопис от 1913 г., л. 14а.

Описания:
Богдановић 1978: 268, № 792.XII–XIII в.
Повлиян от
Повлиял на
Недоказани връзки
ОБЩО ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙПОД 25 АВГУСТ В ПРОСТИЯ ПРОЛОГ
XIII–XIV в.РУСИЯ
Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 319. Пролог за цялата година без месец септември. Сръбски ръкопис от края на XIII или началото на XIV в., л. 169а–169б
https://lib-fond.ru/lib-rgb/256/f-256-319/#image-169

Описания:
Востоков 1842: 447–454 , № 319; ПС XI–XIV вв., № 593; Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 44, № 1; Ангелов 1958б: 192, № 1.
http://books.e–heritage.ru/book/10075859
http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf

Издания:
Калайдович 1824: 90–91; Dobrovský 1826: 121–124 (в латинска транскрипция); Бильбасов 1871: 274–275 (издание, придружено с руски превод); http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf;  https://books.google.bg/books?id=T5xFnQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html

Изследвания:
Бодянский 1855: LXІX, Бильбасов 1871: 108–114; Теодоров-Балан 1934: 43; http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf
https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html
https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/42/mode/2up; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 100–101 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). 

XIV в. СЪРБИЯ
2. Белград, Библиотека на Сръбската академия на науките и изкуствата, № 53 (85). Пролог (Станиславов или Лесновски). Български ръкопис от 1330 г., л. 315б–316а.

Описания:
Стоjановић 1901: 42; Българска ръкописна книга 1976: № 85; Богдановић 1982: 84, № 1147.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 44, № 2; Ангелов 1958б: 192, № 2. 

Издания:
Шафарик 1863: 33–34; Perwolf 1873: 69–70; Ламанский 1864: 112–113; Срезневский 1867: 16–17, № III; Лавров 1930: 100–101; Иванов 1931: 289–290; Теодоров-Балан 1934: 4;
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=5547&m=2#page/43/mode/1up
https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138
http://history–fiction.ru/books/all_1/region_113_1/book_2822/
http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf
https://www.twirpx.com/file/2215982/
http://kroraina.com/NI/ 2–43
https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/42/mode/2up;

MMFH 1967: 165–166; Павлова, Желязкова 1999: 333–334.

Изследвания:
Иванов 1931: 288–289 http://kroraina.com/NI/;
Теодоров-Балан 1934: 43–44 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/42/mode/2up; MMFH 1967: 164–166; Павлова, Желязкова 1999: 333–334; Павлова 1996: 126–127; Темчин 2010: 26–49; https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220;  https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ 

XVI в.СЪРБИЯ
3. Сремска Митровица, Сбирка на Музея на църковното изкуство, № 323. Пролог за цялата година. Сръбски ръкопис от 1560 г., л. 164а.

Описания:

Петковић 1951: 3–88; Богдановић 1982: 225–226, № 1148; Момировић 1981: 238–245.

Издания:
Иванова 1999: 13. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

Изследвания:
Иванова 1987: 72–74; Иванова 1999: 9–13. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

Забележка:
Този препис е забелязан от Л. Щавлянин–Джорджевич. Той е фрагментарен, механично свързан с предшестващото го Житие на Мина Константинополски и от него са запазени само 6 реда от края, срв. Иванова 1999: 13. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

XVII–XVIII в.УКРАЙНА
4. Лвов, Държавен исторически музей, № 121Q . 

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 4. Забележка: Препис на пролог с такава сигнатура не е отбелязан в из–следването на Чистякова 2011: 355–361 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Възможно е след Втората световна война ръкописът да е постъпил в Централния държавен исторически архив на Украйна в Лвов, ф. 201 (сбирка на Гръко–католическата митрополитска консистория в Лвов), срв. Кольбух 2005: 274 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2005_10_20. Фотокопия от ръкописа има в НА на БАН.

XVIII в.УКРАЙНА
5. Лвов, Народен дом, № 322. Пролог. Руски ръкопис от ХVIII в., л. не е посочен. 

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 5. 

Забележка:
Препис на пролог с такава сигнатура не е отбелязан в из–следването на Чистякова 2011: 355–361 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Възможно е след Втората световна война ръкописът да е постъпил в Централния държавен исторически архив на Украйна в Лвов, ф. 201 (сбирка на Гръко–католическата митрополитска консистория в Лвов), срв. Кольбух 2005: 274. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2005_10_20

ЛАТВИЯ
6. Рига, Латвийска държавна библиотека. 

Описания:
За препис на „Житие на Кирил и Методий“ съобщава Дмитриев 1957: 580 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=742 , без да дава точни археографски данни. 
КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ

XIX в.ЧЕХИЯ 
7. Прага, Народен музей, № IX D 37(Š). Ръкопис от 40–те години на XIX в, л. 37а–37б.

Описания:
Яцимирский 1921: 745, № 49 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 142–143, № 73.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 3.

Изследвания:
Иванова 2013: 94–95. 

Забележка:
В Климент Охридски 1970: 453 https://ksana–k.ru/?p=1899 е отбелязано, че преписът представлява извлечение от текста на Похвалното слово за Кирил и Методий. Според М. Иванова обаче става дума за Проложно житие на Кирил и Методий, срв. Иванова 2013: 94–95. 
Недоказани връзки
Повлиял на
Повлиян от
Примерно заглавие
Кирил и
Методий
Кирил
Методий
Климент
Наум
Други 1 (ТВА)
Други 2 (ТВА)
Други 3 (ТВА)
IX
X
XI
XII
XIII
XIV-XVII
XVIII
Първа служба за Кирил
Разгледай
Пространно житие на Кирил
Похвално слово за Кирил
Херсонска легенда
Пространно житие на Методий
Италианска легенда 
Черноризец Храбър „За буквите“
Проглас към евангелието 
Пролог на Йоан Екзарх
Канон за Методий от Константин 
Приписка на Тудор Доксов 907 г.
Канон за Методий от Климент 
Проложно житие на Методий
Успение Методиево 
Славянска служба за Климент
Славянска служба за Климент
Български превод на Краткото гр. житие на Климент
Първо славянско житие на Наум
Второ славянско житие на Наум
Кристианова легенда
Пространно гр. житие на Климент
Дюканжев списък
Кратко гр. житие на Климент
Гр. служба за Климент
Пространно гр. житие на Наум (Атинска национална библиотека № 827)
Тропар в Събота Сиропустна
Повест за изминалите години
Хронологическа статия на Кирик
Славословие в Бориловия синодик 1211 г.
Проложно житие на Кирил
Солунска легенда
Успение Кирилово
Трето славянско житие на Наум (превод на Краткото гр. житие?)
Среднобългарски превод на гр. служба за Наум
Втора гр. служба за Наум + Кратко гр. житие на Наум (Мосхополско изд.)
Незапазено слявянско житие на Климент
Незапазен славянски текст (дейност в България)
Незапазен славянски текст (Брегалница)
Славянски превод на посланието на папа Николай до Павел Анконски
Канон за Кирил
и Методий
Проложно житие на Кирил и Методий
Похвално слово за Кирил и Методий
Хърватско глаголическа служба
Повлиян от
Повлиял на
Недоказани връзки
Карта със заглавия