обратно
ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН–КИРИЛ ФИЛОСОФ
XIV в.РУСИЯ
1. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. Погодин), № 59. Пролог за зимното полугодие. Руски ръкопис от началото на XIV в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Гранстрем 1953: 57 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6 Рукописные книги 1988: 54–55, № 59 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view/; ПС XI–XIV вв., № 1458 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf


2. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 161. Пролог. Руски ръкопис от втората половина на ХIV в., л. не е посочен. 

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988б: 241–245, № 127 https://www.academia.edu/38365242/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2._%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7._2; ПС XI–XIV вв., № 1155 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 40, № 1; Ангелов 1958б: 186, № 1 (Пролог № 248). 

Издания:
Лавров 1930: 101–102 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 34–35 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/34/mode/2up; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ 

Забележка:
Преписът на Проложното житие на Кирил не е отбелязан в Каталога.


3. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 153. Пролог за септември – февруари. Руски ръкопис от втората половина на XIV в., л. 274а–274б. http://rgada.info/kueh/index2.php?str=381_1_153&name=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3,%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%20%E2%80%93%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988б: 245–248, № 128 https://www.academia.edu/38365242/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2._%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7._2; ПС XI–XIV вв., № 450 (XIII–XIV в.) http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 42 в „Забележка“.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 101–102 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

4. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 160. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от втората половина на XIV в., л. 176б–177а. 

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988б: 240–241, № 126 https://www.academia.edu/38365242/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2._%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7._2; ПС XI–XIV вв., № 1154 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 101–102 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).


5. Санкт Петербург, РНБ, ф. 573 (сбирка на Санкт-Петербургската Духовна академия), № А. I. 264. Пролог за цялата година (Прилуцки). Руски ръкопис от края на XIV в., л. 274б–275а.

Описания:
Викторов 1890: 65, № 1 https://www.prlib.ru/item/694534; Гранстрем 1953: 58 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6; ПС XI–XIV вв., № 1459 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на: Попруженко, Романски 1935: 41, № 6; Ангелов 1958б: 87, № 6.

Издания:
Куев 1985: 21–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Изследвания:
Куев 1985: 10–11, № 1 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

Забележка: Фотокопия от преписа има в Научния архив на БАН.


ГЕРМАНИЯ 6. Берлин, Градска библиотека, № 37. Пролог. Български ръкопис от XIV в., л. не е посочен.

Описания:
Воскресенский 1882: 10–11, № 8 http://starieknigi.info/Knigi/V/Voskresenskij_G_Slavjanskie_rukopisi_khranjashchiesja_v_zagranichnykh_bibliotekakh_1882.pdf; Яцимирский 1921: 375–379, № 46 (37) http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Katalog 1990: 43 https://daten.digitale-sammlungen.de/0004/bsb00046216/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=3&pdfseitex=. 

Изследвания:
Ангелов 1972: 54. 


XIV–XV в.РУСИЯ
7. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.I.773. Пролог за първата половина на годината. Руски ръкопис от края на ХIV–началото на ХV в., л. 108б–109а. (не е дигит.)

Описания:
Бычков 1900: 9, № 17. https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_v19_rc_1633533/ ; ПС Дополнения, № 45.

Изследвания:
Куев 1985: 11, № 2 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


XV в. РУСИЯ
8. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.I.48. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от 1431–1434 г., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Гранстрем 1953: 63–64 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6 ПС ХV в., № 81.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 41, № 2; Ангелов 1958б: 186, № 2.

Издания:
Добровский 1825: 103–105, № 3 (своден текст) https://dlib.rsl.ru/viewer/01002987977#?page=109 .

Забележка:
Преписът е използван за разночетения у Лавров 1930: 101–102 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).


9. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 1/1240. Руски ръкопис. Пролог за декември–февруари от 1452 г., л. 293а–296а. (не е дигит.)

Описания:
ПС ХV в., № 130.

Изследвания:
Куев 1985: 11, № 3 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 3, № 3934. Стишен пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от ок. 1479 г., л. 385а–386б. ПС ХV в., № 294.

Описания:
Никольский 1910: 748–749 https://www.prlib.ru/item/465622 

Издания:
Петков 2005: 195 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281.

Изследвания:
Петков 2005: 189, № 1 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281.


11. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.I.311. Пролог за първата половина на годината. Руски ръкопис от 1481 г., л. 518б–519а. (не е дигит.)

Описания:
Калайдович, Строев 1825: 45, № 85 http://books.e-heritage.ru/book/10078056; ПС ХV в., № 253.

Изследвания:
Куев 1985: 12, № 6 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


УКРАЙНА
12. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 312 (сбирка на Софийския събор, Соф.), № 273с/131. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от 80–те години на ХV в., л. 296б–297б. 

Описания:
Петров 1904: 91, № 273 http://books.e-heritage.ru/book/10073384; Гнатенко 1995: 38 № 6 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf ; Гнатенко 2003: 109–111, № 39 http://irbis–nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/00000023%2Epdf

Изследвания:
Гнатенко, Бабалиевска 1998: 35–39. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220
 
Забележка:
Според Н. И. Петров ръкописът е от края на XVI в. 


13. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 307 (сбирка на библиотеката на Киево–Золотоверхо–Михайловския манастир, Золот.–Мих.), № 529 п/1643. Пролог – Учително евангелие (конволют) в състава на Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от 80–90–те години на XV в., л. 251б–252а. 

Описания:
Петров 1896: 246 http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=43256175; Гнатенко 2003: 111–113, № 40 http://irbis–nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/00000023%2Epdf; Гнатенко 1995: 38–39, № 7 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf .; Іванова 2016: 42 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00004183%2Epdf

Издания:
Гнатенко 1995: 38–39, № 7 (фототипно). http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf .

Изследвания:
Гнатенко, Бабалиевска 1998: 40–42 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

РУСИЯ
14. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1263. Руски ръкопис от първата половина на ХV в., л. 188б–189а.

Описания:
Никольский 1906: 30–31, № 1263 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf ; ПС ХV в., № 1206.

Изследвания:
Петков 2005: 189, № 3. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281

15. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 613. Пролог за септември-февруари. Руски ръкопис от средата на ХV в., л. 449а–450а. (не е дигит.)


Описания:
Рукописные книги 1992: 219–220 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=211; ПС ХV в., № 1199.

Изследвания:
Иванова 1982: 437; Куев 1985: 13, № 5 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


16. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 606. Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от втората половина на XV в., л. 231а–232а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 209–210 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=210; ПС ХV в. № 2172. 

Изследвания:
Иванова 1982: 437.


17. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 45.11.16. Сборник (Никифоров). Руски ръкопис от третата четвърт на XV в., л. 84б–86а.

Описания:
Срезневский 1903: 7–16 . http://starieknigi.info/Knigi/S/IRAN_Izvestiya_19_1903.pdf; Описание РО БАН 1959: 107–110; ПС ХV в., № 2275. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на: Попруженко, Романски 1935: 42 № 7; Ангелов 1958б: 187, № 7.

Изследвания:
Куев 1985: 12, № 7 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220. Не е отбелязан в Описание Рукописного отдела БАН. Фотокопие от него има в Научния архив на БАН. 


18. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 608. Руски ръкопис. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от края на ХV в., л. 425а–425б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 211–213 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=212; ПС ХV в., № 1197.

Изследвания:
Иванова 1982: 437; Куев 1985: 11, № 4 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


19. Томск, Научна библиотека на Томския Държавен университет, № В–25011. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от края на ХV в., л. 280б–281а.

Описания:
Пономарев 1898: 45–46 http://starieknigi.info/Knigi/P/Ponomarev_A_I_Pamjatniki_drevne-russkoj_cerkovno-uchitelnoj_literatury_04_Prolog_CH_2_1898.pdf; Славяно-русские рукописи 2007: 99, № 1 https://www.academia.edu/17304136/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_-_%D0%92%D1%8B%D0%BF._1._XV-XVII_%D0%B2%D0%B2

Изследвания:
Литературный сборник 1978: 217, № 4 http://biblio.imli.ru/images/abook/periodics/Prolog.pdf

Забележка:
Ръкописът е постъпил на 17. 09. 2003 г. от Е. И. Калачова. 


УКРАЙНА
20. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 310 (сбирка на библиотеката на Историко–филологически институт кн. Безбородко в Нежин, Нiж.), № 18. Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от края на XV в., л. 378б–380а.

Описания:
Петухов 1895: 1, № 1 http://starieknigi.info/Knigi/P/Petukhov_E_V_Zametki_o_nekotorykh_rukopisjakh_v_biblioteke_Ist-fil_instituta_kn_Bezborodko_1895.pdf; Сперанский 1900б: 44–45, № 18 http://starieknigi.info/Knigi/I/Speranskij_M_Opis_rukopisej_biblioteki_ist-fil_in-ta_knjazja_Bezborodko_v_g_Nezhine_1900.pdf ; Гнатенко 1995: 39, № 8 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf ; Гнатенко 2003: 113–114, № 41 http://irbis–nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/00000023%2Epdf.

Изследвания:
Гнатенко, Бабалиевска 1998: 43–45 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


21. Лвов, Лвовска Национална научна библиотека на Украйна „В. Стефаник“, ф. 3 (сбирка на фондация „Виктор гр. Баворски“ в Лвов), № 101. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от последната четвърт на ХV в., преписван от Генадий (?) йеромонах, игумен на манастира „Св. Онуфрий“ в Довжки, л. 262б–272б.

Описания:
Кириличнi рукопiснi книги 2007: 45–46, № 45.

Изследвания:
Чистякова 2011: 349 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.


РУСИЯ
22. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 3, № 3972. Руски ръкопис от ХV в., 387а–388а.

Описания:
Никольский 1910: 794 https://www.prlib.ru/item/465622

Изследвания:
Петков 2005: 18, № 2. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281
 
Забележка:
Преписът не е отбелязан в ПС ХV в.


XV–XVI в.
23. Москва, ГИМ, ф. 45899, 45900 (сбирка на И. А. Вахрамеев), № 52. Пролог. Руски ръкопис от XV–XVI в., л. не е посочен.

Описания:
Титов 1888: 40–41, № 52 http://books.e–heritage.ru/book/10078641 ; ПС ХV в., № 2944.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на: Ангелов 1958б: 188, № 33.


24. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Пинежка сбирка, № 52. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от края на XV– началото на XVI в., л. 435а–436а.

Изследвания:
Куев 1985: 12, № 8 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; ПС ХV в. № 2950.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


25. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 612. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от края на ХV– началото на ХVI в., л. 319б–320б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 218–219 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=219; Охотина, Турилов 1993: № 278.

Изследвания:
Иванова 1982: 437; Куев 1985: 15, № 16 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


XVI в.РУСИЯ
26. Москва, ГИМ, ф. 23905 (сбирка на П. И. Щукин), № 99. Пролог. Руски ръкопис от 1536 г., л.286б.

Описания:
Яцимирский 1896: 151. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 29.


27. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 636. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от 1542 г., л. 376а–377а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 244–245 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=245.

Изследвания:
Иванова 1982: 440; Куев 1985: 15, № 19 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


28. Москва, РГБ, ф. 304 (сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 725 (1728). Пролог за септември – март. Руски ръкопис от 1562 г., л. 460а–461а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-725/#image-463 

Описания:

Иларий, Арсений 1879: 115. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/249/mode/1up
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 23.


ПОЛША
29. Люблин, Католически университет, KUL № 198. Пролог. Руски ръкопис от 1584 г., л. не е посочен.

Описания:
Щапов 1976 (2): 12, № 101; Рогов 1961: 162; Rękopisy 2004: 352–353, № 742. https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/24295/17146/09_rekopisy%20cs%20katalog.pdf
 
Изследвания:
Наумов, Страдомски 2011: 154–155.


30. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 604. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от първата четвърт на ХVI в., л. 514а–515а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 207–208 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=208.

Изследвания:
Иванова 1982: 436; Куев 1985: 14, № 14 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


31. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 618. Пролог за септември–февруари, Руски ръкопис от първата половина на ХVI в., л. 386а–387а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 226–227 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=227

Изследвания:
Иванова 1982: 438; Куев 1985: 15, № 17 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


32. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 605. Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от средата на XVI в., л. 327б–329а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 208–209 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=209

Изследвания:
Иванова 1982: 436–437; Куев 1985: 14–15, № 15.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


33. Москва, Научна библиотека на Московския държавен университет, № 1396. Сборник слова и поучения от средата на XVI в., л. 398б–400а.

Описания:
Славяно-русские рукописи 1981: 19–23, № 1. 


УКРАЙНА
34. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 307 (сбирка на библиотеката на Киево–Золотоверхо–Михайловския манастир, Золот.–Мих.), № 530/1664п. Пролог за септември–февруари от 50–60–те години на XVI в. Руски ръкопис, л. 429–430. 

Описания:
Петров 1896: 246 http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=43256175; Гнатенко 1995: 40, № 9 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf ; Іванова 2016: 42 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00004183%2Epdf 

ПОЛША
35. Варшава, Народна библиотека, Akc. 2706 (12185 III). Пролог. Руски ръкопис от втората половина на ХVI в., л. не е посочен. 

Описания:
Rękopisy 2004: 356–357, № 748. https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/24295/17146/09_rekopisy%20cs%20katalog.pdf
 
Издания:
Наумов, Страдомски 2011: 160–163.

Изследвания:
Наумов, Страдомски 2011: 154–155.


РУСИЯ
36. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 178. Месецослов с Пасхалия и Лунник от края на ХVI в. Руски ръкопис от края на ХVI в., л. 19б (под 14.Х.).

Описания:
Попов 1872: 356–360, № 178 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html); Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 66, № 61. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 41, № 5; Ангелов 1958б: 187, № 5.

Издания:
Попов 1872: 358, № 178 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html); Теодоров-Балан 1934: 47–48 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/46/mode/2up.

Изследвания:
Лавров 1930: XXXIV, XXXV (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

Забележка:
В Попов 1872: 358 е публикувана част от текста на Проложното житие (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html) . 


37. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 2, № 1270. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 328а–328б; ПС ХV в., № 2949.

Описания:
Никольский 1906: 34. http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf.

Изследвания:
Петков 2005: 190, № 3. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281
 
Забележка:
В Петков 2005 преписът е датиран от края на XV–началото на XVI в. В ПС ХV в., 51, № 2949 е предатиран от ХVI в. 


38. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 498 (489). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 516б–517а. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 216–217, № 489  https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/

Изследвания:
Куев 1985: 17, № 27 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


39. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 496 (707, 827). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 226, № 496 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 27.


40. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 697 (488). Пролог за септември – февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 433б–434а. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 213–215, № 488 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 28.

Изследвания:
Куев 1985: 18, № 28 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


41. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 702 (490). Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 314б– 315б. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 217–218, № 490  https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/  Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 26. 

Изследвания:
Куев 1985: 18, № 30 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


42. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1338. Стишен пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 263–264. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 263–264 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 187, № 17. 

Изследвания:
Куев 1985: 13–14, № 12 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


43. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1328. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 383б–384а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 253–254.https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 187, № 18. 

Изследвания:
Куев 1985: 14, № 13 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


44. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1340. Пролог за януари–април. Руски ръкопис от XVI в., л. 152а–153б. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 264–265 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 20. 

Изследвания:
Куев 1985: 13, № 11 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


45. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1339. Стишен пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 241б–242б. (не е дигит.)

Описания: Абрамович 1907: 264–265. https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 187, № 19.

Изследвания:
Куев 1985: 13, № 10 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


46. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1327. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 374б–375а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 252–253. https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/.

Изследвания:
Куев 1985: 13, № 9 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


47. Санкт Петербург, РНБ, ф. 166 (сбирка на П. П. Вяземски), № F.I.135. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 347а–347б. (не е дигит.) 

Описания:

Шереметев 1902: 134 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_Izdaniya_119_1902.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 17, № 26 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


48. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 634. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 507а–508а. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 63– 64, № 877 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 18, № 29 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


49. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 33.12.6. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 352б–353а.

Описания:
Срезневский 1907: 90–91, № 82 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_V_I_Svedeniya_o_rukopisyah_postupivshih_v_1904_godu_1906.pdfПреписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 42, № 8; Ангелов 1958б: 187, № 8.

Изследвания:
Куев 1985: 16, № 20 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220. Фотокопия от преписа има в Научния архив на БАН. 


50. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.I.268. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 417а–417б. (не е дигит.)

Изследвания:
Куев 1985: 16, № 21 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Началото и краят на преписа липсват. Използван е за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


51. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Уст–Цилемска сбирка, № 146. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 569б–571а.

Изследвания:
Куев 1985: 16, № 22 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


52. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Карелска сбирка, № 220. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 412б–413б.

Изследвания:
Куев 1985: 16–17, № 23 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


53. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Северодвинска сбирка, № 3. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 370а–371а.

Изследвания:
Куев 1985: 17, № 24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


54. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Пинежка сбирка, № 193. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 214а–215а.

Изследвания:
Куев 1985: 17, № 25 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


55. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 2, № 1278. Стишен пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 434а–436а.

Описания:
Никольский 1906: 40 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf.

Изследвания:
Петков 2005: 190, № 5  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


56. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 2, № 1279. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 222б–224а.

Описания:
Никольский 1906: 41 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf 

Изследвания:
Петков 2005: 190, №  6. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


57. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 2, № 1277. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 328а–328б.

Описания:
Никольский 1906: 38–40 . http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf 

Изследвания:
Петков 2005: 190–191, № 7 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


58. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 4, № 1616. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 431а–432а.

Изследвания:
Петков 2005: 191, № 8. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


59. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 4, № 1617. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 161а–162а.

Изследвания:
Петков 2005: 191, № 9. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


60. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 726 (1727). Пролог за септември–март. Руски ръкопис от XVI в., л. 551а–552б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-726/#image-560 

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 115. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/249/mode/1up
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 24. 


61. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 723 (1734). Пролог за януари–март. Руски ръкопис от XVI в., л. 131а–132а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-723/#image-135

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 112–113. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/246/mode/1up
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 25.


62. Москва, ГИМ, ф. № 4911, 80269, 82271 (сбирка на А. Уваров), № 1797 и № 382 от сбирката на И. Н. Царски. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 160а–162а (под 14 февруари).

Описания:
Строев 1848: 429, № 382 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf; Леонид 1894б: 78–82, № 1797 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.htmlПреписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 187, № 14. 


63. Москва, ГИМ, ф. № 4911, 80269, 82271 (сбирка на А. Уваров), № 1808 и № 379 от сбирката на И. Н. Царски. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 439б и сл. (под 14 февруари).

Описания:
Строев 1848: 419, № 379 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf; Леонид 1894б: 103–106, № 1808 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 187, № 15. 

Забележка:
Преписът е поместен непосредствено след Похвалното слово за Кирил.


ЧЕХИЯ
64. Прага, Народен музей, № IX.А.44. Пролог (Тереблянски). Руски ръкопис от XVI в., л. 391а–392а.

Описания:
Яворский 1931: 105–109; Vašica, Vajs 1957: 10–40, № 7.


XVI–XVII в. РУСИЯ
65. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 622. Служебен миней за февруари с жития. Руски ръкопис от края на ХVI – началото на ХVII в., л. 173б–174б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 232–233 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=233.

Изследвания:
Иванова 1982: 439; Куев 1985: 15, № 18 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24.


66. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 151. Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от края на ХVI – началото на ХVII в., л. 165а–166а. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 68–69, № 883 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 18, № 31 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


67. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква) оп. 2, № 1288. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от края на XVI– началото на XVII в., л. 286–287б.

Описания:
Никольский 1906: 44–45 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf.

Изследвания:
Петков 2005: 191, №  10  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


XVII в.БЪЛГАРИЯ
68. София, НБКМ, № 774 (366). Пролог. Руски ръкопис от 1627 г., л. 305а. не е дигитализиран 

Описания:
Цонев 1923: 461.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 187, № 16.


РУСИЯ
69. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 727 (1726). Пролог за септември–март от 1632 г. Руски ръкопис, л. 723б–725а https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-727/#image-724 

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 115–116. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/249/mode/1up


УКРАЙНА
70. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 301 (сбирка на Църковно–археологически музей при Киевската духовна академия, КДА), №178/IIп. Пролог за септември–февруари от 1643 г., л. 585б–586б. 

Описания:
Петров 1875: 119–137, № 178; http://starieknigi.info/Knigi/P/Petrov_N_I_Opisanie_rukopisej_cerkovno-arheologicheskogo_muzeya_01_1875.pdf; Гнатенко 1995: 42, № 13 . http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 


71. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 301 (сбирка на Църковно–археологически музей при Киевската духовна академия, КДА), № 414л. Пролог за септември–февруари от 20–те години на XVII в., л. 455б–456б. 

Описания:
Лебедев 1916: 158–161 http://books.e-heritage.ru/book/100725666 ; Гнатенко 1995: 41, № 11 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf  


72. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 310 (сбирка на библиотеката на Историко–филологически институт кн. Безбородко в Нежин, Нiж.), № 38. Хронограф (руска редакция от 1617 г.) от 30–те – 40–те години на XVII в., л. 633–634. 

Описания:
Сперанский 1900б: 81–83 http://starieknigi.info/Knigi/I/Speranskij_M_Opis_rukopisej_biblioteki_ist-fil_in-ta_knjazja_Bezborodko_v_g_Nezhine_1900.pdf; Гнатенко 1995: 41–42, № 12 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 


73. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 313 (сбирка на Почаевската лавра, Поч.), № 9б. Чети миней. Руски ръкопис от началото на XVII в., л. 130б–131. 

Описания:
Березин 1881: 3–9, № 9 (103)  http://irbis–nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/00000464%2Epdf ; Гнатенко 1995: 40, № 10 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 

Забележка:
У Березин ръкописът е датиран от XVI в. 


РУСИЯ
74. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 675. Месецослов за лятното полугодие. Руски ръкопис от втората четвърт на ХVII в., л. 590а–593а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 2004: 70–78. https://vivaldi.nlr.ru/bx000007621/view 
 
Изследвания:
Иванова 1982: 443–444.


ПОЛША
75. Краков, Библиотека на Ягелонския университет, Берлинска колекция, № Ms. Berl. Slav. Qu 5. Светци. Руски ръкопис от първата половина на ХVII в., л. 123б.

Описания:
Яцимирский 1921: 355–357, № 42 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Rękopisy 2004: 377–379, № 793. https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/24295/17146/09_rekopisy%20cs%20katalog.pdf
 
Издания:
Naumow 1996: 142–143 https://www.academia.edu/34526356/Naumow_Wiara_i_historia_Krakow1996_pdf
 
Изследвания:
Naumow 1996: 141 https://www.academia.edu/34526356/Naumow_Wiara_i_historia_Krakow1996_pdf; Наумов, Страдомски 2011: 154–156.

Забележка:
Преписът представлява съкратена редакция на текста.


РУСИЯ
76. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 32.5.2. Хронограф. Руски ръкопис от средата на XVII в. гл. 131, л. 485а–486а.

Описания:
Описание РО БАН 1959: 201.

Изследвания:
Куев 1985: 21, № 41 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


77. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 320. Светци. Руски ръкопис от средата на ХVII в. л. 104б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1988: 229, № 320 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view/?#page=228.

Изследвания:
Иванова 1982: 430.


78. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 13.2.13. (Яцимирски 47). Светци (светци с жития). Руски ръкопис от втората половина на XVII в., л. 116а–123а.

Описания:
Срезневский, Покровский 1910: 302–305 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/35250-t-1-i-knigi-svyaschennogo-pisaniya-i-ii-knigi-bogosluzhebnye-1910.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 42, № 10; Ангелов 1958б: 187, № 10.

Забележка:
Попруженко–Романски и Б. Ангелов датират преписа от ХVI в. Фотокопия от ръкописа има в Научния архив на БАН. 


79. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка) № 34.4.1. Сборник. Руски ръкопис от третата четвърт на XVII в., л. 757а.

Описания:
Описание РО БАН 1965: 180.


80. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин) № 637. Месецослов за зимното полугодие. Руски ръкопис от третата четвърт на ХVII в., л. 308б–310а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 2004: 11–20 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007621/view .

Изследвания:
Иванова 1982: 440.


81. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 34.6.59. Хронограф. Руски ръкопис от последната четвърт на XVII в., гл. 123, л. не е посочен.

Описания:
Описание РО БАН 1959: 230.

Забележка:
В описа не е уточнено дали това е сведение за покръстването, или Проложното житие на Кирил. 


УКРАЙНА
82. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 8 (сбирка Киевски университет „Св. Владимир“), № 113м/145. Хронограф (редакция от 1617 г.). Руски ръкопис от края на XVII в., л.164–165. 

Описания:
Маслов 1910: 23 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00001565; Гнатенко 1995: 42–43, № 14 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 


РУСИЯ
83. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 329 (305). Богослужебен сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 246а–251б. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 469–472, № 305  https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6


84. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Уст–Цилемска сбирка, № 177. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVII в., л. не е посочен.

Изследвания:
Куев 1985: 20, № 38 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


85. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 325. Светци с жития и други допълнения. Руски ръкопис от ХVII в., л. 152б–153а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1988: 234 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view/?#page=230.

Изследвания:
Иванова 1982: 431.


86. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1451. Хронографски сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 466а–466б. (не е дигит.)

Изследвания:
Иванова 1982: 483.


87. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (495) (сбирка на Анзерския скит на Соловецкия манастир), № 59 и 60. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от ХVII в., л. 596б–598а. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 224–226, № 59 и № 60 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/

Изследвания:
Куев 1985: 19, № 35 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220. Преписът не е отбелязан в описа.


88. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 707 и № 827 (496). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от ХVII в., л. 335–336б. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 226–227, № 496 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/

Изследвания:
Куев 1985: 19, № 34 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


89. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 11/1250. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от ХVII в., л. 521б.(не е дигит.)

Изследвания:
Куев 1985: 20, № 36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220. Преписът не е пълен.


90. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 33.2.11 (Сев. 521). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от ХVII в., л. 575б–576а.

Описания:
Срезневский 1913: 103–105. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/67141-sreznevskiy-v-i-opisanie-rukopisey-i-knig-sobrannyh-dlya-imperatorskoy-akademii-nauk-v-olonetskom-kra-spb-1913 Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 42, № 9; Ангелов 1958б: 187, № 9.

Изследвания:
Куев 1985: 19, № 33 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.
 
Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220. Фотокопия от ръкописа има в Научния архив на БАН.


91. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 31.6.27. Хронограф, редакция от 1599 г. Руски ръкопис от ХVII в., л. 423б–424а.

Описания:
Описание РО БАН 1959: 126.

Изследвания:
Куев 1985: 20–21, № 40 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


92. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № Арханг. М. 16. Хронограф, редакция от 1620 г. Руски ръкопис от ХVII в., л. 403–404.

Описания:
Описание РО БАН 1959: 222.

Изследвания:
Куев 1985: 21, № 42 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220..

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220


93. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 1187. Пролог за септември–август. Руски ръкопис от ХVII в., л. 364а–366б. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 57–58, № 868 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 19, № 32 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


94. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Уст–Цилемска сбирка, № 148. Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от ХVII в., л. 260б–261а.

Изследвания:
Куев 1985: 20, № 37 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


95. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Пинежка сбирка, № 53. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от ХVII в., л. 413б–414б.

Изследвания:
Куев 1985: 20, № 39 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 23–24.


96. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1291. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от XVII в., л. 277б–278б.

Описания:
Никольский 1906: 47 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf.

Изследвания:
Петков 2005: 191–192, № 12. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


XVII–XVIII в. РУСИЯ

97. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 33.10.13. Своден хронограф. Руски ръкопис от края на ХVII– началото на ХVIII в., л. 332–360.

Описания:
Описание РО БАН 1965: 48.


XVIII в. РУСИЯ

98. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 73.10.7. Хронограф. Руски ръкопис от началото на XVIII в., редакция от 1620 г., л. 123.

Описания:
Описание РО БАН 1959: 280.


УКРАЙНА
99. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 8 (сбирка Киевски университет „Св. Владимир“), № 116м/64. Сборник с историческо съдържание. Руски ръкопис от средата на XVIII в., л. 164–165. 

Описания:
Маслов 1910: 24 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00001565; Гнатенко 1995: 43, № 15 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 


100. Москва, ГИМ, ф. 45899, 45900 (сбирка на И. А. Вахрамеев), № 35. Сборник. Руски ръкопис от XVII в. (Вахрамеев препис), л. 157а–188а.

Описания:
Титов 1888: 20–24, № 35 http://books.e–heritage.ru/book/10078641. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 34.

Изследвания:
Преписът е посочен в прегледа на Спасова 1989: 57. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220 

Забележка:
У Б. Ангелов преписът е посочен като Проложно житие на Кирил, докато у Спасова 1989 погрешно е определен като Успение Кирилово. 


РУСИЯ
101. Санкт Петербург, РНБ, ф. 536 (сбирка на ОЛДП), № 2046. Светци и съкратен пролог. Руски ръкопис от XVIII в., л. 111б–112а. (не е дигит.)

Описания:
Лопарев 1893: 236–237, № 164 http://starieknigi.info/Knigi/L/OLDP_Izdaniya_105_1893.pdf


XIX в. УКРАЙНА

102. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 312 (сбирка на Софийския събор, Соф.), № 276/I Пролог за януари–април. Църковнославянски ръкопис от 1812 г., л. 68–69. 

Описания:
Петров 1904: 91, № 276 http://books.e-heritage.ru/book/10073384; Гнатенко 1995: 43–44, № 16  http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 

Забележка:
Преписът е направен по печатно издание на Пролога. 


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

103. Неуточнено местонахождение. Молдовски сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. не е посочен. 

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 41, № 4; Ангелов 1958б: 187, № 4.

Издания:
Яцимирский 1900: 1269–1270 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_05_04_1900.pdf; Лавров 1930: 103–104 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 45–46 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/44/mode/2up

 
Забележка:
У Яцимирски е посочено: „сборник молдавского письма середины ХVII в. принадлежащий послушнику Теодору Брагишу в Кондрицком ските в Бесарабии“. (1269–1270).


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ

104. Москва, РГБ, ф. 212 (сбирка на Олонецката Духовна семинария),. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от XV–XVI в., л. не е посочен. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 21.

Забележка: Препис с подобни данни и с текст на проложното житие на Кирил не съществува в сбирката на Олонецката семинария. 


НОВИ ПРЕПИСИ:

105., ф. 212 (сбирка на Олонецката семинария), № 1. (М.1764) Пролог за декември–февруари, Руски ръкопис от втората половина на ХV в., л. 375а–376а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/212/f-212-1/#image-382 

Описания:
Собрание Олонецкой семинарии 1970: 1. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.212%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/212.pdf 


106. ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров) № 21. Пролог за септември–февруари. Руски  ръкопис от първата третина на ХVІ в., л. 331а-332б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-21/#image-333 

Описания:  
Собрание Егорова 2014 (1): 41–43. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf


107. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Егоров), № 109. Пролог за септември–ноември и декември–януари.Руски ръкопис от средата на ХVІ в., л. 541б–542б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-109/#image-542 

Описания
Собрание Егорова 2014: (1): 17–19. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf


108. Москва, РГБ, ф. 212 (сбирка на Олонецката семинария), № 4 (М.1763). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от третата четвърт на ХVІ в., л. 563а–564а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/212/f-212-4/#image-576 

Описания:
Собрание Олонецкой семинарии 1970: 2–3 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.212%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/212.pdf 


109. Москва, РГБ, ф. 272 (сбирка Синодалната библиотека), № 341. Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от ХV в. (не по-късно от 1486 г.), л. 139б-140а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/272/f-272-341/#image-141 

Описания:
Тиганова, Неволин 1966: 53–54 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.272%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8/272.pdf 


110. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на Ундолски), № 225. Пролог за септември–март. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 449б-450б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-225/#image-450 

Описания:
Ундольский 1870: кол. 192 https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA


111. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на Ундолски), № 227. Пролог за септември–март. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 393а-394б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-227/#image-400 

Описания:
Ундольский 1870: кол. 193, № 227 https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA


112. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на Ундолски), № 1160. Пролог за януари–февруари. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 67а–68а https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-1160/#image-72

Описания:
Опись фонда 310 1975: 381–382. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.310%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/310.pdf 


113. Москва, РГБ, ф. 37 (сбирка на Т. Ф. Болшаков), № 190. Пролог за декември–февруари. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 243б, 245б–246б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/37/f-37-190/#image-238 

Описания:

Георгиевский 1914: 148–149, № 190. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf 


114. Москва, РГБ, ф. 37 (сбирка на Т. Ф. Болшаков), № 222. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от ХVІІ в., л. 254б–255б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/37/f-37-222/#image-261 

Описания:
Георгиевский 1914: 185–186, № 222 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf


115. Москва, РГАДА, ф. 181 (сбирка на ръкописния отдел на Московския държавен архив на Министерството на външните работи, МГАМИД), № 777 (1 ч.). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис с южнославенизми от третата четвърт (60-те години) на ХVІ в., л.220б-221а

Описания:
Каталог РГАДА 2013: 237–240, № 144https://www.academia.edu/37290843/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90._%D0%92%D1%8B%D0%BF._2._%D0%9C._2014


116. Санкт-Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 33.19.2. (Плигин 603). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от третата четвърт на ХV в., л. 472б–473а. 

Описания:
Лихачева 2015: 16–72. http://www.rasl.ru/e_editions/prology_full_2015.pdf 


117. Санкт-Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 24.4.33. (Срезневски 57). Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от третата четвърт на ХV в., л. 264б. 

Описания:
Лихачева 2015: 197–233. http://www.rasl.ru/e_editions/prology_full_2015.pdf 


118. Санкт-Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № Арх.Д.99. Пролог за септември–февруари. Руски ръкопис от третата четвърт (70-80 г.) на ХV в., л. 312а–312б.

Описания:
Лихачева 2015: 234–271. http://www.rasl.ru/e_editions/prology_full_2015.pdf 


119. Москва, РГБ, ф. 242 (сбирка на Г. М. Прянишников), № 84. Пролог за септември – февруари. Руски ръкопис от ХVІІ в., л. не е посочен. 

Описания:
Тиганова 1963: 20–21 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D1%84.242%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%93.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/242.pdf 


120. Москва, РГБ, ф. 242 (сбирка на Г. М. Прянишников), № 89. Сборник повести, слова и жития. Руски ръкопис от ХVІІ в., л. не е посочен. 

Описания:
Тиганова 1963: 22–23 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D1%84.242%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%93.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/242.pdf
17.

121 Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1002 (199). Пролог. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 287 (под 14 февруари). 

Описания:
Леонид 1893б: 308, № 1002 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html.
18. 

122. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1015 (74). Пролог. Руски ръкопис от края на ХVІ  – началото на ХVІІ в., л. 348б (под 14 февруари). 

Описания:
Леонид 1893б: 315–316, № 1015 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html.
19.

123. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1027 (689). Пролог. Руски ръкопис от ХVІІ в., л. 445 (под 14 февруари). 

Описания:
Леонид 1893б: 320–321, № 1027 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html.